De Volksrepubliek China

Geschiedenis en achtergronden van China

 

HOME


Omslagontwerp:
Bas Scheffers, Vormgeverscollectief Voko-Lichen

 

achterblad

Koloniaal Imperialisme in China

Wederopbouw in China (1949-1952) en Eerste Vijfjarenplan (1952-1957)

Embargo's en Handelsbeperkingen tegen de Volksrepubliek

 

"China's gevecht voor het behoud van autonomie"

Omslagontwerp       Bas Scheffers – Vormgeverscollectief voko Lichen
© B. Huong

Inleiding…5      

Hoofdstuk 1                                                                                                                                                                                                                                  
INTERNATIONALE POLITIEKE SITUATIE SINDS DE ACHTTIENDE EEUW.....7

1.1   Koloniaal imperialisme in China (1838-1949)…..7

Hernieuwde Schoorvoetende stappen in de wereldpolitiek…..10

1.2   Reden voor China’s verlies van autonomie…..14

1.3   Buitenlandse militaire bedreiging aan adres Volksrepubliek…..15

Hoofdstuk 2                                                                                                                       

OMSTANDIGHEDEN IN HET CHINA VAN 1949…..19    

2.1    Armoede op het Chinese platteland…..20

Hoofdstuk 3
                                                                                                                     
WEDEROPBOUW (1949-1952) EN EERSTE VIJFJARENPLAN (1952-1957).....23

3.1    Economische doelstellingen van het eerste vijfjarenplan.....23

3.2   Resultaten eerste vijfjarenplan…..35   

Hoofdstuk 4

BETREKKINGEN TUSSEN SOVJETUNIE EN CHINA.....36

4.1     Betrekkingen tot aan 1949.....36

4.2     Betrekkingen na de stichting van de Volksrepubliek.....37

4.3     China’s handel met de Sovjetunie.....40

4.4     Plaats boerenbevolking in de verschillende communistische systemen.....41

Hoofdstuk 5  

ECONOMISCHE OORLOG TEGEN DE VOLKSREPUBLIEK.....44

5.1       Lijst van handelsbeperkingen.....44

5.2       Doel van de economische oorlog......49

5.3.1    Embargo van het Coördinerende Comité (Cocom).....52

5.3.2    Amerikaanse handelsbeperkingen .....53

5.3.3    Embargo van de Verenigde Naties.....58

5.3.4    Embargo van het China Comité (Chincom).....59

5.4       Medewerking Amerikaanse bondgenoten.....59

5.5       Versoepeling van handelsbeperkingen.....62

5.5.1   Versoepeling Amerikaans China-embargo.....62

5.5.2    Versoepeling Chincom-embargo en Cocom-embargo.....65

5.6       Weigerde China handel te drijven met de anticommunistische wereld?.....67

Hoofdstuk 6  

EFFECTEN VAN DE ECONOMISCHE OORLOG TEGEN DE VOLKSREPUBLIEK.....73

Introductie/ recapitulatie.....73

6.1.1   Leningen.....75

6.1.2   Export.....77

6.1.3   Productiegoederen.....80

6.1.4   Technologie.....83

6.1.5   Grondstoffen en halffabrikaten.....84

6.1.6  Graan.....87

6.2.1   Effect van Amerikaanse politiek om China te isoleren.....90

6.2.2   Effect van Strategische embargo van de Verenigde Naties.....93

6.2.3   Effect Cocom-embargo op Sovjetblok.....94

6.2.4   Effect Chincom-embargo op China.....94

6.3      Effect van economische oorlog op China’s handelsvolume.....96

6.4      Belang van internationale handel voor de Volksrepubliek.....98

Hoofdstuk 7  

HET TWEEDE VIJFJARENPLAN EN HET ECONOMISCHE PLAN ‘DE GROTE SPRONG VOORWAARTS'.....100

7.1      Doelen van het tweede vijfjarenplan (1958-1962).....100

7.2      Veranderingen in omstandigheden waardoor het tweede vijfjarenplan diende te worden bijgesteld.....102

Hoofdstuk 8  

HERWAARDERING EIGEN STANDPUNTEN.....106

BIBLIOGRAFIE.....112

 

vlag

"Hahaha, die Chinezen!"

Een blik op de ontwikkelingen in de Volksrepubliek tot aan eind jaren zeventig en de omstandigheden waaronder dat gebeurde. Wat was de rol van het Westen hierin?

Wat hebben communisten voor China gedaan?

Ingezonden brief aan het Nederlands Dagblad,

5 oktober 2009

"Op zoek naar China's moderne geschiedenis"

De Avonden, VPRO, 20 maart 2008

Jaren nadat "Wilde Zwanen" mijn beeld van China had bepaald, ontdekte ik dat het bestuur onder leiding Mao Zedong de levensomstandigheden van Chinezen sterk heeft verbeterd.

Deze radiodumentaire vertelt over mijn zoektocht naar China's moderne geschiedenis, met daarin een stevig interview met Jung Chang.

Wijlen voormalig professor en China-kenner W. F. Wertheim over "Wilde Zwanen" van Jung Chang

Waarom er volgens Wertheim "geen reden is om enig belang te hechten aan haar (Jung Chang's) oordeel over het door Mao gevoerde agrarische beleid". Ook schrijft hij over de wetenschappelijke grond die er ontbreekt voor cijfers van tientallen miljoenen doden die tijdens de Grote Sprong Voorwaarts zouden zijn gevallen.